Technické podmínky pro představení „Muž, který se vrátil“

 1. Představení je vhodné pro komorní divadla cca od 80 do 350 lidí, trvá 70 min bez přestávky.
 2. Běžně vybavený profesionální divadelní prostors možností úplného zatmění:
  • nejlepší dispozice je divadlo aréna, kdy diváci hledí na jeviště z elevace, ale i klasický „kukátkový“ prostor je vyhovující
  • jeviště alespoň 6 x 5 metrů (šířka x hloubka)
  • černý sametový horizont
  • 3 – 4 postranní šály
  • opona není nutná
  • na zemi černý divadelní koberec, nebo černý baletizol
 3. Světelný aparát– technické parametry osvětlení:
  • stačí běžné osazení profesionálního divadla (minimum 12 x Pc 500W, 4x Fresnel 1000W, 4x Pc 100W, plus barevné filtry – modré, oranžové,červené)
  • nutný osvětlovací technik divadla se znalostí nastavení světel a naprogramování ovládacího světelného pultu, který jej obsluhuje i během představení dle pokynů světelné režie
 4. Zvukový aparát – zvuk je pouštěn z CD, popř. z minidisku.
  Hudba dotváří děj v závislosti hraní na jevišti. Předpokládáme profesionální ozvučení sálu, dáváme přednost, aby režie světla i zvuku byla možná z jedné místnosti.
 5. Technická přípravapřed představením:
  • 4 hodiny divadelní technik pro světelnou zkoušku
  • světelná + zvuková + technická zkouška = potřebujeme divadlo cca minimálně 8 hodin před představením. Tato doba lze zkrátit – závisí to na rychlosti a šikovnosti divadelního technického personálu.
 6. Šatna se zrcadlem, sociální zařízení, sprcha. Velmi nutné.