Semináře

PEDAGOG

SEMINÁŘE

Seminář mimického divadla

Herec v prostoru – jednající postava

Seminář nabízí technické a vědomostní znalosti vhodné k rozvíjení osobitého talentu a stylu, který je herci blízký a využitelné napříč uměleckými obory a žánry.

Je založen na studiu herectví chápaném zejména jako mimické umění, jehož základem je vyjadřování se tělem.

Metoda:

Základ výuky tvoří techniky a principy pedagogických systémů Etienna Decrouxe a Marcela Marceaua, rozvíjející herecké předpoklady, schopnosti ovládání těla, prostorovou představivost a herecké jednání dramatické postavy v čase a prostoru.

Cíl:

Prohloubení základních znalostí o lidském těle a jeho vyjadřovacích schopnostech. Osvojení si vyjadřování myšlenkových pochodů, emocí a jednání v čase a prostoru bez užívání vysvětlovacích prvků. Ovládnutím těchto technik umožnit interpretovi lépe vyjadřovat obsah pohybem.

V moderním pojetí současného mimického divadla se jedná o vytvoření syntézy mezi činoherním herectvím a tělesným mimem, který je nadčasovým a zásadním divadelním uměním.

Program:

“Mime corporel“ technika E. Decroux:

–    zahřívací cvičení na posílení a zcitlivění těla jako výrazového prostředku

–    základní cvičení, ovládání těla, izolace, dynamorytmy pohybu, pohyb v prostoru

–    figury – názorné použití techniky k interpretaci

–    improvizace na dané téma – spojení svalů a mozku k interpretaci dané situace

–    vlastní tvorba, aplikace pohybových návyků v hereckém jednání

Technika mimu a pantomimy “Styl Marceau”:

–    zahřívací cvičení určená ke zcitlivění těla, uvolnění a rozehrání se

–    cvičení na pět smyslů : zrak, chuť, čich, hmat, sluch

–    technika iluzivního mimu : chůze, tlaky, tahy, etudy rukou, hra s imaginárním prostorem,

partnerem a rekvizitou

–    ztotožnění se s čtyřmi elementy oheň, voda, země, vzduch

–    charakterové postoje – nácvik a tvoření charakterů a postojů vyjadřujících duševní stavy

–    improvizace na dané téma

–    interpretace převzatých etud

–    vytváření a interpretace vlastních etud pomocí zvládnuté techniky

Doporučené oblečení:

–  lehké, přiléhající sportovní oblečení, taneční obuv (není povinná)