foto: Jan Rasch


Herecké vzdělání

1991 – 1994 – Ecole Internationale de Mimodrame de Paris de Marcel Marceau, Paříž, FR

2001 – 2003 – magisterský studijní program na Hudební fakultě AMU Praha

2005 – 2009 – doktorské studium Hudební fakulta AMU Praha, obhajoba disertační práce Výchova k herectví a mimickému divadlu, AMU Praha


Profesní profil

Herec činoherního divadla, mim a pedagog.

Absolvent francouzské mimické školy. Jediný český přímý žák a diplomovaný absolvent mezinárodní herecké školy Marcela Marceaua v Paříži v České republice. Patří mezi sedmdesát lidí na celém světě, kteří jsou vlastníky diplomu této školy jejímž uměleckým ředitelem a pedagogem byl největší mim dvacátého století Marcel Marceau.

Ve svém herectví se snaží přiblížit svým vzorům "totálního divadla", přistupuje k herectví jako mim, snaží se o plastické herectví v němž má rozhodující podíl mimický projev.

Jako činoherec vystupuje v agenturních představení v divadlech v Praze a po celé České republice.

Jako pedagog je specialistou na výuku mimického divadla a odborníkem na dramatický tělesný mimus (Le Mime Corporel Dramatique) Etienna Decrouxe, nazývaného otec moderního mimu.

Vyučuje rovněž techniku klasické imaginární pantomimy stylu Marceau, kterou se učil tři roky přímo od Mistra Marcela Marceaua.

Deset let byl pedagogem Hudební a taneční fakulty AMU na katedře Pantomimy, kde vyučoval hlavní odborný předmět Tělesný mimus a imaginární pantomima.

Vedl semináře mimického divadla ve Francii, Švýcarsku, Alžírsku, Německu, Japonsku a Norsku.

Má školený hlas baryton, ve své kariéře vystupoval v muzikálových produkcích, experimentálních hudebních představeních skupiny Early Reflections i v činoherních rolích v moderních operách ve velkých operních domech


Významné projekty 

Hlavní organizátor projektu Marcel Marceau Praha 2003 

Loučení s Mistrem na Ruzyňském letišti v prosinci 2003 při jeho odletu
po ukončení projektu Marcel Marceau – Praha 2003.

Marcel Marceau mi tehdy řekl: "Je crois que c'est une belle amitié."
"Myslím, že je to krásné přátelství." 


Martin Sochor, mim

Absolvent francouzské herecké školy Ěcole Internationale de mimodrame de Paris de Marcel Marceau, jejímž uměleckým ředitelem a pedagogem byl největší Mim 20.století Marcel Marceau.

Je jediným přímým žákem a diplomovaným absolventem herecké školy Marcela Marceaua v České republice. 

Paříž škola Marcel Marceau 18. 6. 2005

Rozhovor s Patricií Strouhalovou